หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนร่วม - ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 54 49
94.23%
3
5.77%
0
0.00%
52
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 49 38
82.61%
7
15.22%
1
2.17%
46
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 34 24
82.76%
3
10.34%
2
6.90%
29
4 โรงเรียนบ้านกระทิง 23 21
95.45%
0
0.00%
1
4.55%
22
5 โรงเรียนบ้านกราม 30 18
85.71%
3
14.29%
0
0.00%
21
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 25 15
75.00%
5
25.00%
0
0.00%
20
7 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 23 15
71.43%
4
19.05%
2
9.52%
21
8 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 21 13
76.47%
3
17.65%
1
5.88%
17
9 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 13 12
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
12
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 12
92.31%
0
0.00%
1
7.69%
13
11 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 16 11
84.62%
0
0.00%
2
15.38%
13
12 โรงเรียนบ้านชำเขียน 15 10
71.43%
3
21.43%
1
7.14%
14
13 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 15 7
58.33%
3
25.00%
2
16.67%
12
14 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 10 5
50.00%
3
30.00%
2
20.00%
10
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 8 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com